Kinderen leren door naar kunst te kijken hun eigen
fantasie om te zetten in beelden. Als beroepskunstenaar
in de klas verzorg ik vanuit mijn kunstenaarsschap
kunstlessen en projecten voor primair en voortgezet
onderwijs waarbij het creatieve proces centraal staat.
U kunt mij ook een Project op Maat samen laten stellen.
Hierbij kunt u ideeën die bij u op school leven in overleg
met mij verder ontwikkelen tot een concreet kunstproject.