Beeldtaal

 

Primair Onderwijs groep 4 t/m 8
Voortgezet Onderwijs leerjaar 1 en 2

Bij voorkeur 1 dag(deel), in overleg is ook mogelijk
om 2 lessen te spreiden van 1 a 1,5 uur.
 
De kinderen leren door naar echte kunstwerken te
kijken meer inzicht te krijgen in de leefwereld van
de kunstenaar. Op basis van hun belevingen gaan
kinderen in groepjes een groot ruimtelijk beeld
maken met het basismateriaal bamboe en dozen.
Samenwerking staat hier centraal.

Prijs op aanvraag


< 1/6 >