Wonen in Afrika

 

De school gaf aan dat ze een multi-culturele week
organiseerden waarbij Afrika centraal stond voor de
middenbouw. Van belang was om de kinderen zo concreet
mogelijk te laten werken. De kinderen hebben in tweetallen
gewerkt zodat ze samen te bedenken hoe de afrikanen zouden
kunnen wonen en elkander konden helpen met vasthouden. Het
bouwsel mocht zo groot zijn dat ze er samen in konden zitten.
Bij aanvang van de les is het driehoekprincipe uitgelegd om
ruimtelijk te kunnen bouwen. Hun bouwsels werden gemaakt,
met het basismateriaal bamboe en tape. De kinderen hebben
geleerd om vanuit hun eigen beleving en fantasie een woning
te bouwen voor Afrika waar men samen in kon zitten.
Samen met de gehele klas bouwden ze een Afrikaans dorp.

middenbouw - speciaal onderwijs de Beyeart te Hengelo  apr 2008


< 1/6 >