Modelmozaieken van de Steege

De school vroeg om mee te kijken naar de structuur
ofwel bewegwijzering en een voorstel te maken voor een
kunstproject. De twee aspecten zijn samengevoegd in het
kunstproject Modelmozaieken van de Steege voor alle
kinderen van de school. Elke klas heeft een eigen
klassemodel ontworpen. Uitgangspunt hierbij was hun
eigen gemiddelde lichaamsgrootte. Na de eerste
klassikale ontwerples zijn de kinderen per klas in
groepen verdeeld, elke groep was verantwoordelijk voor
een deel van het klassemodel. Samenwerking onderling
stond centraal. Voor 2 weken was het speellokaal
ingericht als atelier. Op universele ooghoogte van alle
klassemodellen is een prikbord gemaakt voor berichten en
groepsaanduidingen. Het team leerkrachten heeft gezamenlijk
1 teammodel bedacht en gemaakt. De uniforme bewegwijzering
van de school is doorgetrokken van binnen naar buiten.

gehele school – OBS de Steege te Eibergen   januari 2008


< 1/7 >