Dorpsgezichten in Heino

In het kader van een Provinciebreed project over
dorpsgezichten is aan de rand van Heino een
Verkenningspost (observatorium) gebouwd. De vraag was
of ik de kinderen zelf hun eigen gezicht op Heino
ruimtelijk wilde laten vormgeven. De leerlingen gingen
vanuit hun eigen belevingen hun fantasie omzetten in een
ruimtelijke weergave van het dorpsgezicht. Vanuit het
observatorium gingen de leerlingen het dorpsgezicht
bekijken en schetsen. Daarbij werd met name gekeken naar
de grote lijnen en vormen. Het driehoeksprincipe voor
constructies bouwen is hier onder de aandacht gebracht.
Het ruimtelijke beeld dat zelf stond in de ruimte werd
gemaakt, gezien de beschikbare tijd (1 ochtend) met het
basismateriaal ijzerdraad en/of bamboestokken, blokken
tempex en ander beschikbaar materiaal.


groep 7/8 - OBS de Springplank te Heino      nov 2007


< 1/8 >