de Berkelbeesten

 

De school wilde graag een kunstproject voor alle leerlingen.
Als thema werd aangegeven: fantasiedieren, Escher, de berkel.
Van belang werd gesteld dat iedereen op zijn of haar niveau
een steentje bijdraagt. Alle leerlingen zijn verdeeld in 6
groepen en elke groep heeft hun eigen berkelbeesten ontworpen,
tegeltjes gelijmd en ook zelf ingevoegd. Ze kwamen in groepjes
werken in het zogeheten atelier (speellokaal). Alle ontworpen
berkelbeesten zijn opgehangen aan de balustrade en vertelt
als het ware zijn eigen Berkelverhaal.

gehele school - OBS de Berkel te Rekken - maart 2009


< 1/12 >