In de afgelopen jaren heb ik gewerkt voor vele scholen
(PO en VO), instellingen, gemeenten en overige.