Mijn objecten worden bij mij in grote mate geïnspireerd door
de natuur. De essentiële elementen sla ik op en liggen ten
grondslag aan het proces. Mijn werk bevat veelal organische
vormen en bepalende lijnen. Telkens weer zoek ik naar een
goed evenwicht: niet teveel lijn, vorm en kleur. Ik streef
naar het minimale, schep een harmonie met de weinige en
sobere materialen die ik met elkaar combineer. Mijn objecten
hebben vaak een monumentaal karakter met een eigen
gelaagdheid, waaraan eenvoud ten grondslag ligt.